Piano Điện Yamaha YDP-S52 Công nghệ tiên tiến

16.000.000