Đàn Piano Cơ Yamaha YUX là 1 cây đàn tốt

80.000.000