Đàn Piano Cơ Yamaha YUA là 1 cây đàn tốt

82.000.000