Đàn Piano Cơ Yamaha UX – 1 cây đàn độc đáo

45.000.000

Serial: 1945000 – 3001000 (Giá bán lẻ sẽ thay đổi theo số sê ri và tình trạng đàn)