Đàn piano cơ Yamaha U1A

45.000.000

Serial: 3465000 – 3987600 (Giá bán lẻ sẽ thay đổi theo số sê ri và tình trạng đàn)