Đàn Piano Cơ Yamaha SX101BL

62.000.000

Serial: 4837200 – 5296400 (Giá bán lẻ có thể thay đổi theo số sê ri và tình trạng đàn)